هویت سازمانی:

1- چشم انداز:(Vision)

 • برند شناخته شده در سطح کشور و بین المللی
 • خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی و ارائه محصولات و خدمات متمایز با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت برای تبدیل شدن به برند اول کشور
 • اشتغال زائی پایا و پویا

2- بیانیه ماموریت:(Mission)

 • ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و برتر با تکیه بر همکاران با انگیزه و نوآور که باعث بهبود زندگی مشتریان و مصرف کنندگان ملی و بین المللی و ارتقاء سطح رفاه کارکنان شود، به گونه ای که همکاران ما را با رشد پایدار، رهبری بازار، برندهای قابل اعتماد و تعهد به ارزشهای اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی بشناسند.
 • از این که جامعه ما را بعنوان برندی معتبر، استقبال کننده از تغییر تحول، چابک و پویا، مسئول، کارآفرین، خیرخواه و ارزش گذار به حقوق اجتماعی می شناسد به خود می بالیم و به راه دراز باقی مانده و مسئولیت های سنگین خود واقفیم.

3- ارزش های سازمانی:

 • اشاعه کیفیت
 • رضایتمندی مشتریان
 • اشتغال آفرینی پویا
 • اشاعه روحیه رهبری
 • توسعه همکاری تجاری
 • ارتقاء جایگاه اجتماعی برند
 • یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر
 • انعطاف پذیری در انجام فعالیت های مسئولیت اجتماعی
 • توسعه و مشارکت همکاران و انجام کارگروهی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگوئی در مقابل عملکرد

4- بیانیه ارزش:

ما خود را در برابر رفاه تمامی هموطنان مسئول می دانیم، هدف شرکت پارس که پس از سال ها تلاش و تجربه هم اکنون در اندشه و عمل همکاران و کارکنان نیز تبلور یافته است.تلاش برای تولید بهترین محصولات و ارائه آن ها با هموطنان و ارتقای سطح کیفی سبک زندگی خانواده است.این مهم با ایجاد تمایز، توسعه کسب و کار، اشتغال مولد و برخوردار مسئولانه در جامعه دنبال می شود.

باورداریم که با بکارگیری تمام توان خود می توانیم با عرضه خدمات و محصولات با کیفیت به بازارهای جهانی و کمک به افزایش تولید ناخالص داخلی وملی و وظیفه خود را در قبال مشتریانمان انجام دهیم که همانا نتیجه آن رفاه بیشتر هموطنان عزیزمان خواهد بود که حقیقتا لایق بهترین ها هستند.

همواره سعی نموده ایم بستر مناسب برای رشد اقتصادی و تکنولوژیک را با اتکا به توانمندی ملی و بومی سازی تکنولوژی برای شرکت های زیر مجموعه فراهم سازیم، با به اشتراک گذاری آموخته های نوین و تجارب ذی قیمت بستر لازم را برای هم افزائی و رشد متوازن و با بهترین کارآیی ها مهیا نمائیم و علاوه بر ایجاد شغل مستقیم با زمینه سازی به منظور ادای دین به کشور، ایجاد شغل های غیر مستقیم پایدار را در حد بضاعت سبب گردیم.

ما با ایمان به حقوق مصرف کنندگان و حفظ محیط زیست، بقا، رشد و توسعه پایدار را از طریق ایجاد تمایز، بهبود مستقیم و تقویت کارآفرینی در کسب و کارهای جدید می نمائیم.همکاران ما سرمایه اصلی ما هستند و رشد ما به رشد آ نها وابسته است.

شرکت بین المللی محصولات پارس سعی می نماید با جذب افراد متخصص، اخلاق مدار، نخبه، مستعد و انسان دوست و نتیجه گرا که دارای توان فکری و اجرائی بالا، بستر مناسب برای همکاری هموطنان داخل و خارج از کشور را در شرکتی ایرانی با توان رقابت بالا فراهم نماید.