آدرس پستی

تهران، خیابان ایرانشهر، خیابان سپند، شماره 1

شماره تماس

8320000(021)

شماره دورنگار

88835825(021)

تلفن شکایات

02188322508-9

آدرس ایمیل