1 (2)

ماموریت واحد

1- خلق محصولات جدید و قابل رقابت با محصولات وارداتی ، به چرخه تجارت
2 – بهینه کردن محصولات جاری با توجه به نیاز بازار و نظر مشتریان
3 – ایجاد و افزایش رضایتمندی در مشتریان
4 – افزایش سطح فروش محصولات
5 – افزایش سهم بازار و توسعه و حضور محصولات
6 – افزایش قدرت رقابت کیفی و قیمتی با سایر رقبا
7- رسیدگی به شکایات مشتری به منظور اصلاح و بهبود کیفیت
8- ارزش گذاشتن به نظر مشتری در جهت بهبود کیفیت
9- استفاده بهینه از رسانه های گروهی
2 (2)

واحد فروش

* واحد تحقیقات بازار
* واحد تبلیغات