پودر ماشین لباسشویی آنزیم دار

 • حاوی پنج آنزیم
 • حاوی مواد فعال سطحی آنیونیک و کاتیونیک
 • حاوی مواد موثر در جلوگیری از نشستن رسوب در ماشین لباسشویی و افزایش طول عمر ماشین لباسشویی
 • حاوی رایحه لیمو با ماندگاری مناسب

پودر ماشین لباسشویی حاوی اکتیواتور

 • حاوی مواد فعال سطحی
 • حاوی مواد موثر در آب های سخت
 • حاوی اسانس با ماندگاری مناسب

پودر رختشویی مخصوص شستشو با دست

 • حاوی مواد فعال سطحی آنونیک
 • کف زیاد
 • رایحه دلپذیر
 • دانه بندی مناسب بدون کلوخه شدن
 • قابلیت مصرف در انواع آب ها

تندیس و لوح‌های شرکت محصولات بین المللی پارس